Χάρτης - Επικοινωνία

Ορφέας Dolby Digital Θερινός Κινηματογράφος

Λ. Σαρωνίδας 60,
Σαρωνίδα 19013
Τηλ.: 2291060077-8

Εισιτήρια: € 7,00. Φοιτ., παιδ., άνω των 65 € 6,00